תוכנה לניהול הבטיחות בארגון - ניהול בטיחות מתקדם 

ניהול נכון של הבטיחות בארגון המכליל בתוכו את כל דרישות החוק של מדינת ישראל ותקנותיה מחייב שליטה מוחלטת במסד נתונים גדול במיוחד. שליטה זו מחויבת כדי לשמור על בטיחות העובדים נוסף על הציות לחוק. קיום מאגר נתונים דורש מעקב, בקרה וניהול וקיום של פעולות בארגון. 

חברת שמואל פיזנטי בטיחות מנחילה בחברות עימה היא עובדת שימוש במערכת ממוחשבת תומכת לניהול הבטיחות, 

"בטיחות 10" המאפשרת תכלול המידע לשמירה על כשירות ארגונית.

ומספקת להנהלה התרעות שונות ומידע אמין ע"פ מודולים התואמים לאופיה ועיסוקה של החברה.

להלן דוגמה למודול תכנון הדרכת בטיחות:

 pizanti_shmuel@bezeqint.net :כתובתנו: שקמה 8, רעות ישראל           נייד: 052-7900320          פקס: 08-9750457      דוא"ל

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה                                                                         © created by Hadas Pizanti Pelleg,  2019  

אנחנו זמינים גם whatsappב