חשיפה תעסוקתית של עובדי מעבדות


מעבדה: "מקום שבו מבצעים דגימות, בדיקות, אנליזות, סינתזות, ניסויים, מחקר ופיתוח, הדרכה, לימוד והוראה תוך שימוש בגורמים מסוכנים"

עובד מעבדה: עובד החשוף לגורמים מסוכנים במעבדה, לרבות סטודנט, חוקר או מתנדב, העובד 4 שעות לפחות ביממה, 3 ימים בשבוע, במשך חודשיים בשנה, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת (מתוך תקנות הבטיחות בעבודה בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות, התשס"א-2001)

תקנות הבטיחות בעבודה מגדירות הן את חובות מחזיק המעבדה והן את חובותיו של עובד המעבדה לנקוט באמצעי בטיחות וגהות תעסוקתיים כמפורט בהן

בהתאם לסוג העבודה הספציפי, עובד המעבדה יכול להיות ביוכימאי, מיקרוביולוג, בוחן-מזון; בודק-מעבדתי; עוזר מחקר

מעבדה ביולוגית: מעבדה שבה משתמשים בגורם ביולוגי מדבק

קיימות קבוצות סיכון בהתאם לרמת החשיפה של העובד לגורם ביולוגי מדבק ועל פיהן יש להגדיר את אמצעי הבטיחות והגהות הנדרשים כדי להגן על העובד והסביבה. בהגדרת קבוצות הסיכון בוחנים גם את סוג התשתית הקיימת במעבדה, את המכשור ושיטות עבודה ואת מידת עמידתם בתנאים של עבודה בטוחה.

בבתי חולים, מכוני מחקר, תעשיית התרופות, הביוטכנולוגיות, הקוסמטיקה, כמו כן גם תעשיית המזון על ממונה הבטיחות להתמודד לא רק עם נושאי בטיחות אש, חשמל, עבודות בגובה, אלא בעיקר עם נושאים הקשורים לעבודה עם גורמי סיכון כימיים, ביולוגיים, ורדיואקטיביים.

ABSA, האגודה האמריקאית לבטיחות ביולוגית ו -ASM , אגודה אמריקאית למיקרוביולוגיה מייחסות לנושא ממונה בטיחות ביולוגית חשיבות עליונה ודורשות שהעוסק בכך יהיה בין היתר, בעל מקצוע בתחום מדעי הביולוגיה שידע לתת תשובות בנושאים הקשורים לנוהלי עבודה, תחיקה והמלצות; זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים ביולוגיים; תכנית לניהול הבטיחות הביולוגית; הפעלה ואישור ציוד בטיחותי; הקמה ותכנון מעבדות בטיחותיות; חיטוי ועיקור.

למידע נוסף על שירותים בתחום הבטיחות הביולוגית - לחץ כאן

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 pizanti_shmuel@bezeqint.net :כתובתנו: שקמה 8, רעות ישראל           נייד: 052-7900320          פקס: 08-9750457      דוא"ל

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה                                                                         © created by Hadas Pizanti Pelleg,  2019  

אנחנו זמינים גם whatsappב