top of page

נעים להכיר,

שמואל פיזנטי בטיחות הינה חברה העוסקת ומספקת מגוון רחב של שירותים ופתרונות בתחומי הבטיחות, הגהות
ואיכות הסביבה.
חברת פיזנטי בטיחות רואה בהטמעת ניהול הבטיחות בארגון כיעד מרכזי. אופן הנגשת שירותנו מאפשר לכל ארגון לנהל ולאמץ את מערך הבטיחות כחלק מיסודות הביצוע בחברה מתוך גישה רצונית תוך הבנת המשמעויות עבור העובדים
וכן, לקיים את דרישות החוק ומביאה להשגת יעדי הבטיחות והאיכות.   

לחברה וותק רב בתחום הבטיחות המאפשרים ללקוח לקבל מכלול ידע נגיש ומקצועי,
החברה מציעה שירותי הדרכה המכילות תוכן עדכני מעורר עניין ומעשיר. 
בכבוד רב,   
 שמואל פיזנטי                                                                                         
ממונה בטיחות בעבודה

bottom of page