1/9

חובת הכנה ורענון תוכנית בטיחות
מחזיק במקום עבודה, שהוא מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל ...

שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;
נקבעת עפ"י פירוט שבחוקים ותקנות או לפי החלטת מפקח עבודה אזורי ומחודשת אחרי שינוי משמעותי במפעל 
- כל שנה.

מכין התוכנית -  אדם אחר אשר לו כישורים מתאימים ואושר ע"י מפקח העבודה הראשי- העוסק בבטיחות שקיבל הכשרה מתאימה

 

מטרת תכנית לניהול הבטיחות -

 "למנוע תאונות עבודה/ מחלות מקצוע, צמצום סיכונים מילוי דרישות חוק בבטיחות ובריאות תעסוקתית"

ליבת תכנית הבטיחות

ביצוע סקר סיכונים - ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים בפעילות הארגון אחת לשנה! - כחלק מתכנית בטיחות

השירות שלנו 

אנחנו מציעים משהו מעבר, הראייה שלנו את החברות בהם אנו פועלים מביאה לכך שתכנית הבטיחות תהווה מסמך ישים עבורה דרך: מעקבי כשירות לציוד ועובדים, הכנה לחירום, קביעת צוותים שרותמים חברה לראייה אחרת משמעותית ומורגשת בקרב העובדים בדאגה עליהם וברמה הניהולית התוכנית מתורגמת לכלכלת בטיחות וצמצום הוצאות דרך תהליך של מניעה.

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

קבצים רלוונטים לדף זה: לצפייה בתעודת הסמכה      

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

אתם במקום הנכון!

השאירו פרטים - 

 לתחילת עבודה

ומילוי הוראות החוק

 pizanti_shmuel@bezeqint.net :כתובתנו: שקמה 8, רעות ישראל           נייד: 052-7900320          פקס: 08-9750457      דוא"ל

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה                                                                         © created by Hadas Pizanti Pelleg,  2019  

אנחנו זמינים גם whatsappב