ממונה בטיחות ביולוגי, חשיפה לחומרים מסוכנים, חומ"ס בעבודה, סיכונים ביולוגים וכימיים בבטיחות

עבודה במעבדות כימיות, ביולוגיות ורפואיות כרוכה לעיתים בחשיפה למספר רב של סיכונים, חלקם אופייניים לסביבת העבודה של המעבדה

ואחרים שאינם ייחודיים. עובדים העוסקים במדורי מעבדה נחשפים רבות בשימוש במגוון רחב של חומרים לפי רמות חשיפה משתנות.

**ממונה בטיחות ביולוגי הינו בעל מקצוע מנוסה האחראי להתאמת תנאי העבודה לגורם ביולוגי מסוים ולתהליך הכרוך בטיפול בו **

 

חברת שמואל פיזנטי בטיחות מציעה שירות מקצועי בתחום בטיחות ביולוגית וכימית ע"י ד"ר דיאנה בלנק פורת -

ביוכימאית בכירה וממונה בטיחות עם רישיון ממשרד הכלכלה בעלת נסיון של שנים רבות בתפעול וניהול מעבדות רב תחומיות

  • הדרכות בטיחות

  • פיקוח והדרכות על תהליכי ותנאי עבודה 

  • כתיבת תכנית לניהול הבטיחות במעבדות

  • ניהול סיכונים בתהליכים ובשיטות עבודה

  • ייעוץ בתחום הבקרות ואמצעי הבטיחות הנדרשים לטיפול בסיכונים 

  • עריכת מבדקים לפיקוח על מילוי הוראות הבטיחות

  • התאמה לתקנים 18001 ISO 15190 ,ISO 14001 ,OHSAS

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות, התשס"א-2001),

מגדירות את תנאי הבטיחות והבריאות באופן כללי במעבדות השונות.

עיגונים נוספים בחוק לנושא זה: 

"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים" (התשנ"א-1990)

ותקנות הבטיחות בעבודה - ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים, (תיקון התשס"ז-2007).


 

אתם במקום הנכון!

השאירו פרטים - 

 לתחילת עבודה

ומילוי הוראות החוק

 pizanti_shmuel@bezeqint.net :כתובתנו: שקמה 8, רעות ישראל           נייד: 052-7900320          פקס: 08-9750457      דוא"ל

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה                                                                         © created by Hadas Pizanti Pelleg,  2019  

אנחנו זמינים גם whatsappב