הניסיון שלנו בבטיחות לביטחון הארגון שלך!

להלן מגוון תעודות ההכשרה שיש בידנו 

לביסוס הבטיחות המקצועית עבור לקוחותינו

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

עד מומחה בבית משפט
בטיחות בורר
כשירות ממונה בטיחות
ממונה בטיחות תעודה
כשירות ממונה בטיחות
תעודה הכשרת ממונה בטיחות
תעודה בטיחות מפעלים לאתר
תעודה רענון מדריך גובה
img286
תעודה ענף הבנייה
תעודה ממונה בטיחות אש
תעודה השתלמות גז טבעי
תעודה מכין תוכניות בטיחות
תעודה הנדסת איכות 96
תעודה משלחי חומס
Presentation1

כתבה משנת 1993 -

 

אתם במקום הנכון!

השאירו פרטים - 

 לתחילת עבודה

ומילוי הוראות החוק

 pizanti_shmuel@bezeqint.net :כתובתנו: שקמה 8, רעות ישראל           נייד: 052-7900320          פקס: 08-9750457      דוא"ל

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה                                                                         © created by Hadas Pizanti Pelleg,  2019  

אנחנו זמינים גם whatsappב