Handshake

עד מומחה בבית משפט

שירותי עד מומחה בבית משפט​ בתחום הבטיחות, תחקור תאונות עבודה, ייצוג ממונה בבטיחות 

לעיתים רבות נזקק בית המשפט לעדותו וחוות דעתו של עד מומחה.

תפקידו של העד המומחה לעזור לבית המשפט, בעניינים בהם נדרשת מקצועיות מיוחדת, השכלה רלוונטית ו/או ניסיון, שאינם קיימים בידי בית המשפט.

עד מומחה, בשונה מעד רגיל, מופיע בדרך כלל לטובת אירועים שנויים במחלוקת ויכול להופיע מצד כל אחד מהמתדיינים ואף מצדו של בית המשפט עצמו. לעדותו וחוות דעתו יש משקל מכריע במתן פסק הדין.

בין התחומים המרכזיים בהם נדרשת עדות המומחים ניתן למצוא את תחום הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והרפואה בכלל, הנדסת מבנים, חקלאות, שמאות ועוד תחומים רבים. 

לחברת שמואל פיזנטי בטיחות נסיון עתיר בתחום הבטיחות, חקירת תאונות, אירועים וניתוח תהליכי עבודה

עד מומחה בבטיחות
© כל הזכויות שמורות 2021

אתם במקום הנכון!

השאירו פרטים לתחילת עבודה ומילוי הוראות החוק

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה

עיצוב ופיתוח: YB

© כל הזכויות שמורות 2021

/ צור קשר /

שקמה 8, רעות ישראל 

נייד: 052-7900320

פקס: 08-9750457

pizanti_shmuel@bezeqint.net

  • Asset 73
  • Asset 73