הכשרה לעבודה בגובה,  קורס עבודה בגובה, לימודי עבודה בגובה, הדרכה לעבודה בגובה, מצגת עבודה בגובה, הכשרה בגובה

מהי עבודה בגובה?       

 ומי מחוייב בהכשרה לעבודה בגובה?
עבודה בגובה הנה כל עבודה שבשלה עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר

כל העוסקים בעבודה הדורשת מהעובד להיות בגובה העולה על 2 מטרים ובמקום בו קיימת סכנת נפילה מגובה זה מחויבים בהכשרה. 

​ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007. 

היכן וכיצד מתבצע הקורס עבודה בגובה?                                                   

קורס עבודה בגובה מועבר בחברה  או באתר העבודה שלה,  

החומר מועבר דרך מצגת עיונית  ובתרגול מעשי תוך שימוש במערכות עבודה וציוד מגן 

לאחר ביצוע מבחן הסמכה בסוף ההכשרה. 

פרטי ההכשרה

הקורס מועבר על ידי מדריך עבודה בגובה מוסמך ומקצועי

קרי, ממונה בטיחות מוסמך להדרכה בגובה

 נושאי ההכשרה מתואמים לפעילות באתר - ולנדרש בתקנות ע"פ הגדרת החוק לעבודה בגובה

לפי הפרקים הבאים:

1. עבודה על סולמות
2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
4. עבודה בתוך מקום מוקף
5. עבודה מעל לפיגומים נייחים 
6. עבודה מעל גגות 

7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה